Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvad er Autorisation 

Med autorisation i SDN, menes der at du har fået autorisation til, at kunne udføre en funktion i SDN, som du normalt ikke ville have tilladelse til kunne udføre. Denne autorisation ville blive tildelt dig, af en administrator i din organisation.

Et eksempel på dette, ville være hvis du som almindelig bruger (SDN-Org-Readonly) skulle anmode om, at bruge en service for en anden organisation. For at dette skulle kunne lade sig gøre, skal du som som bruger, have fået givet autorisation af din organisation administrator (SDN-Org-Admin) om, at måtte kunne anmode om adgang til en service, for en anden organisation.

Et andet eksempel, ville være, at hvis som almindelig bruger (SDN-Org-Readonly) havde fået autorisation til, at kunne godkende anmodninger om services fra andre, i din egen organisation

Hvordan bruger du autorisation som almindelig bruger

I listen herunder, er der 2 guides til hvordan du benytter autorisation og hvordan du dropper din autorisation, når du ikke længere skal bruge den.

Hvordan bruger du autorisation som organisations administrator

I listen herunder, ses der guides til hvordan man som administrator kan, give autorisation til forskellige bruger i din organisation.