Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvad er en Klient?

En klient er en maskine som du har til at stå i din organisation, denne maskine vil typisk være den, hvor der vil ske anmodninger fra. En klient kunne være en PC, server eller andre maskiner som vil være tilsluttet din organisation.


Klient som Administrator

Som Administrator, vil du kunne operette, redigere eller slette klienter for din organisation. Listen herunder viser guides til hvordan dette gøres: