Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Space Index

Total number of pages: 64

0-9 ... 0 A ... 7 B ... 13 C ... 0 D ... 0 E ... 0
F ... 0 G ... 3 H ... 0 I ... 0 J ... 0 K ... 7
L ... 1 M ... 1 N ... 0 O ... 7 P ... 3 Q ... 0
R ... 5 S ... 16 T ... 0 U ... 0 V ... 0 W ... 0
X ... 0 Y ... 0 Z ... 0 !@#$ ... 0    

0-9

A

Page: Aftale - Anmode
For at anmode om brug af en Service, skal du enten have autorisation til det fra en Admin, eller være en Admin dig selv. Oprettelse af Aftale Log ind i Aftalesystemet Søg efter Servicenavnet (eller indhold) i Søgeboksen, eller find den ønskede service und
Page: Aftale - Forlænge
Forlængelse af en Aftale TDB
Page: Aftale - Godkende
Godkendelse af Aftale Godkendelse via en modtaget mail: Følg linket i den mail du har modtaget fra Aftalesystemet og log ind i SDN Sagsstyring JIRA. Klik på enten knappen "Approve" for at godkende aftalen, eller knappen "Reject" for at afvise. Nu bør Stat
Page: Aftaler
Aftaler er en essentiel del af aftalesystemet, hvor disse aftaler har til formål, at skabe juridiske bindende aftaler for services mellem forskellige organisationer. En aftales forløb kan ses i figuren til højre på siden, dette flow køre fra en anmodning
Page: Aftalesystem sagsstyring - JIRA
Dette dokument beskriver sagsstyringdelen i Aftalesystemet. Til denne del bruges JIRA fra Atlassian https://www.atlassian.com/software/jira. Termer Nedenstående termer har samme betydning og kan blive brugt i flere sammenhænge i systemet. Sag = JIRA issue
Page: Alle Funktioner
Page: Autorisation
Hvad er Autorisation Med autorisation i SDN, menes der at du har fået autorisation til, at kunne udføre en funktion i SDN, som du normalt ikke ville have tilladelse til kunne udføre. Denne autorisation ville blive tildelt dig, af en administrator i din o

B

Page: Brug af Aftalesystem som SDN-Org-Admin
Som Organisations Administrator på Aftalesystemet, kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod dig selv: Rette password Funktioner mod din organisation: Rette organisations information Læse, oprette, rette og slette klient information Læse inakt
Page: Brug af Aftalesystem som SDN-Org-Super
Som Super bruger i Aftalesystemet, kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod dig selv: Rette password Funktioner mod din organisation: Læse, oprette, rette og slette klient information Oprette, rette og slette services Oprette, rette og afslut
Page: Brug af Aftalesystemet som SDN-Admin
Som Administrator på Aftalesystemet, kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod dig selv: Rette password Funktioner mod din og andre organisationer: Læse, rette og slette organisations information Læse, oprette, rette og slette klient informatio
Page: Brug af Aftalesystemet som SDN-Org-Readonly
Som almindelig bruger i en Organisation på Aftalesystemet, kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod dig selv: Skifte password Funktioner mod din organisation: Læse eksisterende aftaler. Læse klient information Læse router-, domain-, smokeping-
Page: Brug af Aftalesystemet som SDN-Readonly
Som almindelig bruger på Aftalesystemet, kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod dig selv: Skifte password Funktioner mod din og andre organisationer: Læse organisation informationer Læse service og servicevindue information Læse kontaktinfor
Page: Brug af Brugerstyringsystem (LDAP) som LDAP Admin
Som Super Administrator på Brugerstyingssystemet, kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod din og andre organisationer: se, oprette, rette og slette attributter se, oprette, rette og slette grupper se, oprette, rette og slette brugere samt ændre
Page: Brug af Brugerstyringsystem (LDAP) som LDAP Org Admin
Som Organisation Administrator på Brugerstyingssystemet, kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod din organisation: se grupper se, oprette, rette og slette brugere
Page: Brug af Brugerstyringsystem (LDAP) som LDAP Org User
Som bruger på Brugerstyingssystemet, kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod din og andre organisationer: se brugere
Page: Bruger - Benyt Autorisation
Funktionen "Benyt autorisation" giver Brugeren mulighed for at arbejde i andre Organisationer end den Brugeren tilhører. Læs mere om autorisation her: Autorisation Log ind i SDN Aftalesystem Hvis der er en som har tilføjet din til en Organisation, kan du
Page: Bruger - Drop Autorisation
Funktionen "Benyt autorisation" giver brugeren mulighed for at arbejde i andre Organisationer end den brugeren tilhører. Drop Autorisation For at droppe benyttelsen af Autorisationen, klik på "Drop autorisation" i den blå bjælke under topmenuen.
Page: Bruger - Oprette
Oprettelse af Bruger Log ind i SDN Brugerstyring (LDAP) Du kan som "LDAP ORG Admin" kun oprette Bruger i din organisation. Du kan som "LDAP Admin" oprette Bruger for samtidige organisationer. Klik på "Personer" i topmenuen. Klik på "Opret Person" i underm
Page: Bruger - Rediger password
Rette password Bruger Log ind i SDN Brugerstyringssystem IDAP Se en af de følgende vejledninger, alt efter hvilken Bruger du er. Hvis du er Normal Organisationsbruger med "LDAP Org User" rettigheder: Klik på "Personer" i top menuen og klik enten på dit B
Page: Bruger - Slette
Sletning af Bruger Log ind i SDN Brugerstyringssystem (LDAP) Du kan som "LDAP Org Admin" slette Bruger i din Organisation Du kan som "LDAP Admin" slette Bruger for samtlige Organisationer Hvis du er Organisations Admin med "LDAP ORG Admin" rettigheder: He

C

D

E

F

G

Page: Gruppe - Oprette
Log ind i Brugerstyringsystemet (LDAP) Klik på "Grupper" i topmenuen og klik på "Opret Gruppe" i undermenuen Et nyt vindue vil poppe op, hvor de nødvendige felter udfyldes. Felt Værdi Påkrævet Gruppe Indtast et navn til guppen ja Beskrivelse Skriv en eve
Page: Gruppe - Rediger
Log ind i Brugerstyringsystemet (LDAP) Klik på "Grupper" i top menuen og klik på "Rediger Gruppe" ved den Gruppe som ønskes redigeres. Et nyt vindue vil poppe op, hvor gruppen nu kan redigeres
Page: Gruppe - Slette
Log ind i Brugerstyringsystemet (LDAP) Klik på "Grupper" i top menuen og klik på "Rediger Gruppe" ved den Gruppe som ønskes Slettes. Et nyt vindue vil poppe op, hvor du skal klikke på "Slet" og derefter "bekræft".

H

I

J

K

Page: Klient
Hvad er en Klient? En klient er en maskine som du har til at stå i din organisation, denne maskine vil typisk være den, hvor der vil ske anmodninger fra. En klient kunne være en PC, server eller andre maskiner som vil være tilsluttet din organisation. Kli
Page: Klient - Oprette
Oprettelse af Klient Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Klienter" i topmenuen. Klik på "Opret Klient" i undermenuen. Et vindue med "Ny Klient" dukker op På første tab "Information" udfyldes de nødvendig felter: Felt Værdi Påkrævet Klient-navn Indtast e
Page: Klient - Rediger
Rettelse af Klient Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Klienter" i topmenuen eller søg efter Klientsnavnet i Søgeboksen nedenunder. Klik på navnet i listen eller på "Rediger" for at få vist Klienten. Der kan nu rettes i Klientens informationer (se felt
Page: Klient - Slette
Sletning af Klient En Klient kan kun slettes hvis alle relationer i systemet er slettet i forvejen. Log ind i Aftalesystemet Klik på "Klienter" i topmenuen eller søg efter Klientnavnet i Søgeboksen nedenunder. Klik på "Slet" for at slette Klienten, du v
Page: Kontakt-labels - Oprette
Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "System" i topmenuen. Klik på "Kontakt-labels" i drop down menuen. Klik på "Opret Kontakt-label" Et vindue med "Ny Kontakt-label" dukker op Label Skriv her hvad "Kontakt-label" skal hedde Aktiv for Klient Skal være akt
Page: Kontakt-labels - Rediger
Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "System" i top menuen. Klik på "Kontakt-labels" i drop down menuen Klik på Label eller brug søgeboksen til at søge en Label Klik på selve Label eller på "Rediger" Herefter kan du rette det, som skal rettes. Klik på "Ge
Page: Kontakt-labels - Slette
Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "System" i top menuen. Klik på "Kontakt-labels" i drop down menuen Klik på Label eller brug søgeboksen til at søge en Label Klik på selve Label eller på "Rediger" Klik på "Slet" Klik på "Bekræft" for at bekræfte sletn

L

Page: Læsevejledning
Denne læsevejledning er lavet, for at få et bedere overblik over hvordan Aftalesystem Manualen er opbygget. For at nemmere at kunne navigere rundt i manualen, er der i venstre side et "Page Tree". Dette træ, gøre det nemt at navigere rundt i manualen, ude

M

Page: Manual index

N

O

Page: Ordbog
ACL Access Control List. Admin Rettighedsniveau i Brugerstyringssystemet, se Rettigheder for SDN Brugerstyringssystem (LDAP) Aftalesystemet Aftalesystemet er en web-applikation applikationer der styrer og vedligeholder Aftaler igennem Sundhedsdatanettet (
Page: Organisation - Oprette
Oprettelse af Organisation Log ind i SDN Brugerstyringssystem (LDAP) Klik på "Organisationer" i topmenuen. Klik på "Opret Organisation" i undermenuen. Et vindue med "Ny Organisation" dukker op På første tab "Organisation info" udfyldes de nødvendig felte
Page: Organisation - Rediger
Rettelse af Organisation Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter Organisationsnavnet i Søgeboksen nedenunder. Klik på organisationen i listen eller på "Infor" for at få vist Organisationen. Klik på "Rediger" for
Page: Organisation - Rediger Autorisation
Rette Autorisation, skal du være Admin med "SDN Admin " rettigheder: Log ind i SDN Aftalesystem Rette Autorisation Klik på "Organisationer" i topmenuen. Find den Organisation det drejer sig om. Klik enten på navnet eller info. Et vindue med "Detaljer -
Page: Organisation - Slet Autorisation
Slet Autorisation, skal du være Admin med "SDN Admin " rettigheder: Log ind i SDN Aftalesystem Slet Autorisation Klik på "Organisationer" i topmenuen. Find den Organisation det drejer sig om. Klik enten på navnet eller info. Et vindue med "Detaljer - Or
Page: Organisation - Slette
Sletning af Organisation Log ind i SDN Aftalesystemet. Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter Organisationsnavnet i Søgeboksen nedenunder. Klik på navnet i listen eller på "Info" for at få vist Organisationen. Klik på "Rediger" Klik på "Sle
Page: Organisation - Tilføj Autorisation
Tilføj Autorisation, skal du være Admin med "SDN Admin " rettigheder: For at en Bruger skal kunne Autoriseres til en Organisation skal han tilknyttes denne: Log ind i SDN Aftalesystem Tilføj Autorisation Klik på "Organisationer" i topmenuen. Find den Org

P

Page: Port Alias - Oprette
Oprettelse af et Port Alias Det er vigtigt, at services som indeholder personfølsomme informationer, at der benyttes Https som portalias (og ikke http/https) Log ind i Aftalesystemet Klik på "System" i topmenuen og vælg "Port Alias" Klik på "Opret Port Al
Page: Port Alias - Rediger
Rettelse af et Port Alias Log ind i Aftalesystemet Klik på "System" i topmenuen og vælg "Portalias" Søg efter Port Alias navnet i Søgeboksen nedenunder. Et Port Alias kan kun redigeres hvis alle relationer i systemet er slettet i forvejen. Klik på "Redige
Page: Port Alias - Slette
Log ind i Aftalesystemet Klik på "System" i topmenuen og vælg "Portalias" Søg efter Port Alias navnet i Søgeboksen nedenunder. Et Port Alias kan kun slettes hvis alle relationer i systemet er slettet i forvejen. Hvis teksten "Slet" er aktiv på linien med

Q

R

Page: Rettigheder for SDN Aftalesystem
Herunder ses er en liste over de funktioner, der kan gennemføres i Aftalesystemet, for de forskellige rettighedsniveauer SDN-ReadOnly Læs om SDN-Readonly her SDN-Org-ReadOnly Læs om SDN-Org-Readonly her SDN-Org-Super Læs om SDN-Org-Super her SDN-Org-Admin
Page: Rettigheder for SDN Brugerstyringssystem (LDAP)
Herunder ses en liste over de funktioner der kan gennemføres i Brugerstyringssystemet for de forskellige rettighedsniveauer LDAP Org User Læs om LDAP Org User her LDAP Org Admin Læs om LDAP Org Admin her LDAP Admin Læs om LDAP Admin her
Page: Router - Oprette
Log ind i Aftalesystemet Klik på "Organisationer" i top menuen. Klik på den ønskede organisation, hvorefter et nyt vindue vil åbne ved navn: "Detaljer - Organisation" Klik "Rediger" i bunden af dette nye vindue, derefter klik "Routere" og så "Tilføj Route
Page: Router - Rediger
Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Organisationer" i top menuen. Klik på den ønskede organisation, hvorefter et nyt vindue vil åbne ved navn: "Detaljer - Organisation" Klik "Rediger" i bunden af dette nye vindue, derefter klik "Router" og så "redigere"
Page: Router - Slette
Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Organisationer" i top menuen. Klik på den ønskede organisation, hvorefter et nyt vindue vil åbne ved navn: "Detaljer - Organisation" Klik "Rediger" i bunden af dette nye vindue, derefter klik "Routere" og så "slet", v

S

Page: SDN Aftalesystem - Teknisk Dokumentation
Database SDN Aftalesystem benytter PostgreSQL, som er en open source database. Databasen er bl.a. valgt på baggrund af PostgreSQL yderste stærke måde at beregne og lagre IP- og CIDR-datatyper. Databaseskema Databasen er opbygget med constrainst, foreign k
Home page: SDN Aftalesystem og SDN Brugerstyringsystem (LDAP)
Hvad er SDN? Målet med Sundhedsdatanettet er at skabe et privat sikret netværk mellem Danske sundhedsenheder, og etablere en kontrolleret forbindelse mellem disse i en Klient til Service relation. Klient til Service relationen hedder en Aftale, og er en e
Page: Service - Oprette
Oprettelse af Service Hvis en servicegruppe ikke indholder nogle services, vil gruppen forsvinde. Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Services" i topmenuen Klik på "Opret Service" Et vindue med "Ny Service" dukker op På første tab "Oplysninger" udfyldes
Page: Service - Rediger
Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Services" i top menuen eller søg efter servicenavnet (eller indhold) i Søgeboksen nedenunder. Klik på Servicenavnet eller på "Detajler" for at få vist Servicen Klik på "Rediger" for at rette i Servicen. Herefter rette
Page: Service - Slette
Sletning af Service En Service kan kun slettes, hvis der ikke er bundet en Aftale til Servicesen. Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Services" i topmenuen eller søg efter servicenavnet (eller indhold) i Søgeboksen nedenunder. Klik på Servicenanvnet ell
Page: Services
Hvad er en Service? En Service I SDN sammenhæng, er en Service som din eller andre organisationer tilbyder, som du eller andre bruger på SDN, kan anmode om at bruge. Denne service kan være i form af databaser, servere, webservere, osv, Så længe servicen h
Page: Servicevindue - Afslut og Nedlæg
Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Services" i topmenuen Find Servicen, der er oprettet et Servicevindue for og klik på ildslukker ikonet som ses herunder. Screen Shot 2017-09-21 at 09.54.35.png Et nyt vindue vil åbne, hvor i bunden kan klikke på en af
Page: Servicevindue - Oprette
Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Services" i topmenuen Der er nu to muligheder, før at oprette et servicevindue Find den/de services der ønskes et servicevindue for og sæt et flueben i boksen for servicen, der efter klik "Opret Servicevindue i underm
Page: Servicevindue - Rediger
Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Services" i topmenuen Find Servicen, der er oprettet et Servicevindue for og klik på ildslukker ikonet som ses herunder. Screen Shot 2017-09-21 at 09.54.35.png Et nyt vindue vil åbne, hvor i bunden kan klikke "Rediger
Page: Space Index
Page: Subdomain - Oprette
Subdomain bruges når der tilføjes et "Endpoint" under oprettelsen af en Service Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Organisationer" i top menuen. Klik på den ønskede organisation, hvorefter et nyt vindue vil åbne ved navn: "Detaljer - Organisation" Klik
Page: Subdomain - Rediger
Subdomain kan kun redigeres, hvis det ikke har været i brug, hvilket hvis sige, at hvis under "status" der står "aktiv" istedet for "ubrugt", kan der ikke redigeres på subnettet Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Organisationer" i top menuen. Klik på d
Page: Subdomain - Slette
Subdomain kan kun slettes, hvis det ikke har været i brug, hvilket hvis sige, at hvis under "status" der står "aktiv" istedet for "ubrugt", kan der ikke redigeres på Subdomain. Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Organisationer" i top menuen. Klik på de
Page: Subnet - Oprette
Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Organisationer" i top menuen. Klik på den ønskede organisation, hvorefter et nyt vindue vil åbne ved navn: "Detaljer - Organisation" Klik "Rediger" i bunden af dette nye vindue, derefter klik "Subnet" og så "Tilføj Su
Page: Subnet - Rediger
Subnet kan kun redigeres, hvis det ikke har været i brug, hvilket hvis sige, at hvis under "status" der står "aktiv" istedet for "ubrugt", kan der ikke redigeres på subnettet Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Organisationer" i top menuen. Klik på den
Page: Subnet - Slette
Subnet kan kun redigeres, hvis det ikke har været i brug, hvilket hvis sige, at hvis under "status" der står "aktiv" istedet for "ubrugt", kan der ikke redigeres på subnettet Log ind i SDN Aftalesystemet Klik på "Organisationer" i top menuen. Klik på den

T

U

V

W

X

Y

Z

!@#$

  • No labels