Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

ACL

Access Control List.

Admin

Rettighedsniveau i Brugerstyringssystemet, se Rettigheder for SDN Brugerstyringssystem (LDAP)

Aftalesystemet

Aftalesystemet er en web-applikation applikationer der styrer og vedligeholder Aftaler igennem Sundhedsdatanettet (Se Sådan virker Aftalesystemet)

Aftalesystemet er ejet af Medcom, og vedligeholde og driftes af Netic A/S

Aftalesystemet findes på https://portal.sdn.netic.dk/index.cgi/show/service/1001

Bruger

En person der er oprettet i Brugerstyringen og Aftalesystemet.

Denne bruger er entydigt identificeret ved sit brugernavn, som er en email adresse tilhørende brugeren.

Brugeren kan have forskellige rettigheder i Brugerstyringen og Aftalesystemet

Brugerstyringssystemet

Brugerstyringen ligger som en applikation der er understøttende for Aftalesystemet.

I Brugerstyringen vedligeholdes alle brugere der kan agere i Aftale- og Brugerstyringen.

Brugerstyringssystemet findes på https://portal.sdn.netic.dk/user/index.cgi/list/person

Dialogboks

Ved udførelse af de fleste funktioner fremkommer en Dialogboks omkring emnet (Klient, Organisation etc) hvori der arbejds.


Domain

Domain er et entydigt navn der er med til at definere Endpoint for en Service. 

En Organisation kan have flere Domains, men Domains kan kun oprettes af brugere med "SDN Admin" rettigheder, se Rettigheder for SDN Aftalesystem

En Service vil altid have DNS navnene:

<servicenavn>.<domain>.medcom

<servicenavn>.<domain>.dsdn.dk

 

Dropdownmenu

Ved visse knapper i Topmenuen fromkommer en menu med flere muligheder.

Funktion

En handling i enten  Aftale- og Brugerstyringssystemet; det kan være at læse, oprette, slette, godkende m.f. Denne handling logges som en Hændelse, hvis den medfører en ændring

Hændelse

En hændelse er en ændring i Aftalesystemet, og alle hændelser bliver logget i en Log der kan ses i Aftalesystemet, hvis man har rettighedsniveauet "Org Admin" eller "SDN Admin", se Rettigheder for SDN Aftalesystem

JIRA

JIRA er det system der bruge til at godkende aftaler i, og er et støttesystem til Aftalesystemet.

JIRA Findes på https://portal.sdn.netic.dk/jira og her kan du finde din aftaler der afventer din godkendelse og dem du har godkendt.

Klient

En klient er en entitet der er defineret ved et navn og et subset af IP Addresser liggende inden for en Organisationen Ip-Addresser

En klient giver mulighed for at styre tilgange til services og lave en logisk opdeling af f.eks fysiske eller logiske lokationer/enheder.

En klient kan således dække en hel organisation eller dele af den.

MedComs JIRA

Se under JIRA

Organisation

En Organisation er en entitet der er defineret ved et navn og et subset af IP Addresser samt andre Attributer

Typisk er en Organisation en fysisk enheds der har en tilslutningsaftale med Medcom på et CVR eller EAN nummer.

Organisationen er tilsluttet Sundhedsdatanettet.

Org. Admin

Rettighedsniveau i Brugerstyringssystemet, se Rettigheder for SDN Brugerstyringssystem (LDAP)

Org. User

Rettighedsniveau i Brugerstyringssystemet, se Rettigheder for SDN Brugerstyringssystem (LDAP)

Person

Samme som en Bruger, men det hedder Person i Brugerstyringsystemet

Port Alias

Port Alias er en gruppe af én eller flere porte der defineres under en Alias. Dette betyder at for applikationer der skal udstilles som en Service over Sundhedsdatanettet (hvor der skal åbnes for flere porte for at applikationen fungerer); kan disse porte samles i ét Port Alias som kan tilknyttes det/de Endpoints Services udstilles på. Kun brugere med "SDN Admin" rettigheder kan oprette nye Port Alias'es, se Rettigheder for SDN Aftalesystem

Rettighedsniveau

Rettighed til en gruppe af funktioner i hhv. Aftale- og Brugerstyringssystemet

Router

 

SDN

Forkortelse for "Sundhedsdatanettet", se under Sundhedsdatanettet

SDN Admin

Organisations rettighedsniveau i Aftalesystemet se Rettigheder for SDN Aftalesystem

SDN Admins bør også være Org. Admins

SDN User

Standard rettighedsniveau i Aftalesystemet, se Rettigheder for SDN Aftalesystem

SDN User bør også være Org. User

SDN Super

Højeste rettighedsniveau i Aftalesystemet, se Rettigheder for SDN Aftalesystem

SDN Supers bør også være Org. Admins

Service

En Service (Tjeneste) der udbydes over SDN fra en Organisation. En Service er defineret ved Endpoint(s), PortAlias'es og Domain

En Service har altid DNS navnet:

<servicenavn>.<domain>.medcom

<servicenavn>.<domain>.dsdn.dk

Sundhedsdatanettet

Privat sikret netværk (kaldet Sundhedsdatanettet, herefter SDN) mellem Danske sundhedsenheder.

Sundhedsdatanettet er ejet og administreret af MedCom.

Subnet

 

Søgeboks

Topmenu

Topmenu er den øverste grå bar i både Aftale- og Brugerstyringssystemet

 

Undermenu

Undermenuen kommer med valg når der klikkes på et punkt i Topmenuen