Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Dette dokument beskriver sagsstyringdelen i Aftalesystemet. Til denne del bruges JIRA fra Atlassian.

Table of Contents

Termer

Nedenstående termer har samme betydning og kan blive brugt i flere sammenhænge i systemet.

 • Sag = JIRA issue
 • Sagsstyring = JIRA
 • Projekt = JIRA projekt
 • Status = JIRA status
 • Mail = email

Projekter

Sagsstyring i JIRA er inddelt i 3 projekter:

 1. AFTALER - (Projektnøgle: REQUEST).
 2. AFTALE UDLØB - (Projektnøgle: EXPIRE).
 3. SERVICE VINDUER - (Projektnøgle: SVCWINDOW).

Se screenshot nedenfor.

Image Modified

AFTALER

Dette projekt i sagsstyringdelen indeholder alle sager der vedører anmodninger om aftaler i Aftalesystemet. Når der bliver oprettet en anmodning om en aftale, vil der blive oprettet en ny sag i JIRA med nøgle prefix REQUEST f.eks. REQUEST-1212.

...

Se screenshot nedenfor for et skærmbillede af en sag for typen Aftale anmodning.

AFTALE UDLØB

Når en aftale er 3 mdr. fra at udløbe bliver der oprettet en sag i JIRA med prefix EXPIRE.

...

Se screenshot nedenfor for et skærmbillede af en sag for typen Aftaleudløb.

SERVICE VINDUER

Når der bliver oprettet et servicevindue i Aftalesystemet vil der blive oprettet en servicevindue sag i JIRA med prefix SVCWINDOW.

...