Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Denne læsevejledning er lavet, for at få et bedere overblik over hvordan Aftalesystem Manualen er opbygget.

For at nemmere at kunne navigere rundt i manualen, er der i venstre side et "Page Tree". Dette træ, gøre det nemt at navigere rundt i manualen, uden at skulle lede rundt, på selve siderne i manualen.

Manualen til aftalesystem er opbygget af 3 niveauer, hvor figuren til højre, viser en representation af den opbygning

  • Bruger Niveau
  • Rolle Niveau
  • Funktions Niveau


Bruger Niveau: 

Dette niveau omhandler, mange af de funktioner som er til at finde på forsiden, dette inkludere de ting som den "normale bruger" skal vide for at kunne anvende systemet. Dette kunne være, hjælp til nye bruger eller de mest anvendte funktioner, som anmode om aftaler.


Rolle Niveau:

Dette niveau omhandler de forskellige roller, som SDN har, i forhold til aftalesystemet og brugerstyingssystemet. Disse roller står beskrevet under "Rettigheder for SDN Aftalesystem" og "Rettigheder for SDN Brugerstyingssystem (LDAP)", hvor der kan findes om information om hvad hvilken funktioner hver rolle kan udføre.


Funktions Niveau: 

Dette niveau omhandler de funktioner, som rollerne hver især har rettigheder til at kunne udføre. Disse funktioner er hver især blevet beskrevet i hvordan du bruger dem såsom, at oprette, redigere eller slette services.

Manual Flow

ERROR

Gliffy is unlicensed. Please install a license to draw diagrams in your wiki. 


                                                                             

  • No labels