Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Herunder ses en liste over de funktioner der kan gennemføres i Brugerstyringssystemet for de forskellige rettighedsniveauer

LDAP Org User

Læs om LDAP Org User her

LDAP Org Admin

Læs om LDAP Org Admin her

LDAP Admin

Læs om LDAP Admin her  • No labels