Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 51 Next »

 

Formålet med SDN Aftalesystem er at styre og vedligeholder aftaler på tværs af organisationer og skabe en sikret netværk forbindelse mellem services


Hele Sundhedsdatanettet er ejet og styret af Medcom

Den fysiske netstruktur er driftet af TDC NetDesign, der har kontrakten på SDN med Medcom

Aftalesystemet og Brugerstyringssystemet er driftet af Netic A/S som underleverandør til TDC NetDesign


Du skal være oprettet i SDN Brugerstyrings systemet(LDAP) for at benytte SDN Aftalesystemet.

Alt efter hvilket rettighedsniveau du har i aftalesystemet, har du forskellige funktioner du kan benytte. Du kan se hvilken rolle du har og kan få overblik over dine rettigheder til højre på siden


I SDN Aftalesystemet kan du som ”klient” oprette en anmodning om en specifik service i en organisation, som du ønsker at have adgang til. Andre klienter kan ligeledes anmode om en service i en organisation, hvor du har rettighed til at godkende.

 

Web Addresser

Aftalesystem:  http://sdnprov.devel.netic.dk/

Brugerstyringssystem: http://sdnprov.devel.netic.dk/user/

SDN Sagsstyring: http://sdnprov.devel.netic.dk/jira

 

Support og Hjælp

Er du ikke bekendt med Sundhedsdatanettet, bør du læse Sådan virker Aftalesystemet

Ydeligere kan der ses et workflow fra en aftale, i Aftale - Workflow for en Aftale

 - Brugerstyringssystemet

Termer og forklaringer skal findes i Ordbog

   

 

Her er en liste over de funktioner der kan gennemføres i aftalesystemet for de forskellige rettighedsniveauer

SDN-ReadOnly

SDN-Org-ReadOnly

SDN-Org-Super

SDN-Org-Admin

Læs om SDN-Admin og SDN-Org-Admin her

SDN-Admin

Læs om SDN-Admin og SDN-Org-Admin her

Her er en liste over de funktioner der kan gennemføres i Brugerstyringssystemet(LDAP) for de forskellige rettighedsniveauer

LDAP Org User

LDAP Org Admin

LDAP Admin

  • No labels