Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 97 Next »

Hvad er SDN?

Målet med Sundhedsdatanettet er at skabe et privat sikret netværk mellem Danske sundhedsenheder, og etablere en kontrolleret forbindelse mellem disse i en Klient til Service relation. Klient til Service relationen hedder en Aftale, og er en elektronisk juridisk bindende Aftale mellem Klienten og Service udbyderen i et givet tidsrum.

Til styring af dette bruges Aftalesystemet, JIRA og Brugerstyringssystemet.


Hele Sundhedsdatanettet er ejet og styret af MedCom I/S

Den fysiske netværksstruktur er ejet af TDC NetDesign, der har kontrakten på SDN med MedCom I/S.

SDN Aftalesystem og SDN Brugerstyringssystem (LDAP) er driftet og udviklet af Netic A/S.


Er du ny til SDN? start her

Her under vises en liste, over sider I manualen, der kan hjælpe til at finde ud af, hvad denne manual indeholder af information.


SDN aftalesystemet er opbygget efter roller, dette vil sige, at alt efter hvilken rolle du har fået givet, kan du gøre forskellige ting i systemet. Herunder ses en liste, hvor des kan ses hvilken rolle, der kan udføre hvilken funktioner.

  • Rettigheder for SDN aftalesystemet, klik her
  • Rettigheder for SDN brugerstyringsystem (LDAP), klik her


I SDN Aftalesystemet kan du som Bruger oprette en anmodning om en specifik service i en organisation, som du ønsker at have adgang til. Andre Bruger kan ligeledes anmode om en service i en organisation, hvor du har rettighed til at godkende. For at kunne godkende eller anmode om brug af services, skal du have autorisation til, at gøre det fra din organisation. Læs mere om autorisation under mest anvendelige funktioner, klik Autorisation

 

Web Addresser

Aftalesystem:  http://sdnprov.devel.netic.dk/

Brugerstyringssystem: http://sdnprov.devel.netic.dk/user/

SDN Sagsstyring: http://sdnprov.devel.netic.dk/jira

 

Support og Hjælp

  • For Manual index, klik her
  • En list over samtlige funktioner for SDN, klik herMidlertidigt


mac-mlo:sdnprov mlo$ svn info data/security/rights.json
Path: data/security/rights.json
Name: rights.json
Working Copy Root Path: /Users/mlo/Development/sdnprov
URL: https://svn-internal01.netic.dk/svn/netic/medcom/sdnprov/trunk/data/security/rights.json
Relative URL: ^/medcom/sdnprov/trunk/data/security/rights.json
Repository Root: https://svn-internal01.netic.dk/svn/netic
Repository UUID: 68f96b7c-e0ed-0310-8705-8c44993ef595
Revision: 11482
Node Kind: file
Schedule: normal
Last Changed Author: mlo
Last Changed Rev: 11482
Last Changed Date: 2017-09-14 13:25:14 +0200 (Tor, 14 Sep 2017)
Text Last Updated: 2017-09-14 12:39:33 +0200 (Tor, 14 Sep 2017)
Checksum: ad6264e398ebc80733e5bd5cf0c731aa90c63cf2


   

 


"Mest anvendelige funktioner"


Her under ses en oversigt over de mest almindelige funktioner, som største delen af brugerne vil skulle bruge. Under hver funktion, ville der være en guide til hvordan du som bruger, skal gøre:Rettigheder baseret på  JSON Revision: 11482

  • No labels