Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 40 Next »

Formålet med SDN Aftalesystem er at skabe en privat sikret netværk forbindelse mellem danske sundhedsenheder.

 

Alt efter hvilke rettigheder du ejer i systemet, har du forskellige funktioner du kan benytte.

 

Du skal være oprettet i SDN Brugerstyrings systemet(LDAP) for at benytte SDN Aftalesystemet.

 

I SDN Aftalesystemet kan du som ”klient” oprette en anmodning om en specifik service i en organisation, som du ønsker at have en aftale med. 


Hele Sundhedsdatanettet er ejet og styret af Medcom

Den fysiske netstruktur er driftet af TDC NetDesign, der har kontrakten på SDN med Medcom

Aftalesystemet og Brugerstyringssystemet er driftet af Netic A/S som underleverandør til TDC NetDesign

 

Web Addresser

Aftalesystem:  http://sdnprov.devel.netic.dk/

Brugerstyringssystem: http://sdnprov.devel.netic.dk/user/

SDN Sagsstyring: http://sdnprov.devel.netic.dk/jira

 

Support og Hjælp

Er du ikke bekendt med Sundhedsdatanettet, bør du læse Sådan virker Aftalesystemet

 - Brugerstyringssystemet

Termer og forklaringer skal findes i Ordbog

   

 

Her er en liste over de funktioner der kan gennemføres i Brugerstyringssystemet for de forskellige rettighedsniveauer

LDAP Org User

LDAP Org Admin

LDAP Admin

  • No labels