Dette dokument beskriver sagsstyringdelen i Aftalesystemet. Til denne del bruges JIRA fra Atlassian.

Termer

Nedenstående termer har samme betydning og kan blive brugt i flere sammenhænge i systemet.

Projekter

Sagsstyring i JIRA er inddelt i 3 projekter:

 1. AFTALER - (Projektnøgle: REQUEST).
 2. AFTALE UDLØB - (Projektnøgle: EXPIRE).
 3. SERVICE VINDUER - (Projektnøgle: SVCWINDOW).

Se screenshot nedenfor.

AFTALER

Dette projekt i sagsstyringdelen indeholder alle sager der vedører anmodninger om aftaler i Aftalesystemet. Når der bliver oprettet en anmodning om en aftale, vil der blive oprettet en ny sag i JIRA med nøgle prefix REQUEST f.eks. REQUEST-1212.

Når et REQUEST issue bliver oprettet i JIRA sker der følgende:

 1. Der bliver udsendt en e-mail til brugere af typen "Aftale godkendere".
 2. Sagen har status ÅBEN.

Når en bruger med rollen "Aftale godkender" Trykker på "Godkend aftale" eller "Afvis aftale" sker der følgende:

 1. Sagen lukkes og status ændres til lukket. 
 2. Der sendes en email til opretter af aftalen om at aftalen blev godkendt eller afvist.

Det er kun muligt for Aftale godkendere og rapportør at se denne sag i JIRA.

Se screenshot nedenfor for et skærmbillede af en sag for typen Aftale anmodning.

AFTALE UDLØB

Når en aftale er 3 mdr. fra at udløbe bliver der oprettet en sag i JIRA med prefix EXPIRE.

Når et EXPIRE issue bliver oprettet i JIRA sker der følgende:

 1. Der bliver sendt en mail til brugere af typen Aftaleudløb klient modtagere, Aftaleudløb service modtagere,Aftaleudløb ejer.
 2. Sagen har status åben.

Hvis aftalen bliver forlænget i Aftalesystemet, vil JIRA sørge for at lukke EXPIRE sagen automatisk.

Hvis aftalen IKKE bliver forlænget lige med det samme vil der blive sendt en email 7 dage inden udløb til tidligere ovennævnte modtagere, og der vil blive sendt en email 24 timer inden aftalen udløber til samme modtagere.

JIRA sørger for at lukke sagen automatisk når udløbsdatoen for aftalen er nået.

Det er kun muligt for Aftaleudløb klient modtagere, Aftaleudløb service modtagere, Aftaleudløb ejer at se denne sag i JIRA.

Se screenshot nedenfor for et skærmbillede af en sag for typen Aftaleudløb.

SERVICE VINDUER

Når der bliver oprettet et servicevindue i Aftalesystemet vil der blive oprettet en servicevindue sag i JIRA med prefix SVCWINDOW.

Når et SVCWINDOW issue bliver oprettet i JIRA sker der følgende:

 1. Der bliver sendt en mail til rapportør og Service vindue modtagere.
 2. Sagen har status åben.

Servicevinduer hvor Servicevindue slutdato er overskredet vil automatisk blive lukket.

Servicevinduer hvor Servicevindue startdato er mindre end 24 timer vil der blive sendt en mail tidligere ovennævnte modtagere.

Servicevinduer hvor Servicevindue startdato er mindre end 10 minutter vil der blive sendt en mail tidligere ovennævnte modtagere.

Det er kun muligt for Service vindue modtagere og rapportør at se denne sag i JIRA.

Se screenshot nedenfor for et skærmbillede af en sag for typen Servicevindue.